premio art prize cbm 2017-2018 luciana ortolanis

Martin Mainer, Brno, eská republika / University of Technology, Faculty of Fine Arts, painting, prof.
Jen dále, a brát si plnmi hrstmi, co pináleí panlské korun a jejímu bohem codice sconto notino pomazanému králi.
Tato tranformace erpá jak z mého pohledu na okolní svt, tak i z mého smyslu pro humor a optimismu.
Talk, incontri con i viaggiatori, il Vagabondo, ridola Caffè, Matera.Dosahuju toho neskrvanm humorem, sarkasmem a groteskou, okem pro malikosti kadodenního ivota, zálibouv tématech, které boí hranice mezi realitou a iluzí a tvoením prostoru, kde minulost a budoucnost, realita a fantazie pechází v jedno a to samé.Jen pozor na podivuhodné eny tie nalapující v korunách strom, které testosteronem nabitm soldátm v blytivch pancéích dokáí ukrást zrak (Nejvtí podvdom strach malíe?).Negli ultimi anni il programma di Areacreativa42 si è sviluppato sempre di più nella direzione delle residenze dartista, nellottica di offrire supporto agli artisti, soprattutto giovani e giovanissimi, unopportunità di crescita formativa e sperimentazione, attraverso lorganizzazione di mostre, eventi, workshop e progetti ad hoc.Charakteristika MÉ vtvarnÉ PRÁCE / ART statement.Ledy Lédy, Chemistry Gallery, K10 Coworking, Prague, Czech Republic 2016, apocalypsarium, BCI, Sofia Gallery, London, United Kingdom 2015, apokalypsarium, Gallery Akademiya, Sofia, Bulgaria, apocalypsarium, Gallry Art Salon S, The Dancing House, Gallery of modern and contemporary art, Prague, Czech Republic 2014.
Snaím se transformovat kad pibh do neho mnohem zábavnjího a zajímavjího a dát tím celkov novou atmosféru tomu, co vidíme.
Finalists for, art Prize CBM 2017, accademia Albertina di Belle Arti Torino.
This transformation draws upon my own understanding of the surrounding world as well as my sense of humor and positive outlook.Jezinky hupskají, dobyvatelé se za nimi s tasenmi kordy zuiv prosekávají girlandami lián a nebezpench had.Jan Melena, lyuben petrov, narozen v roce 1984 v Burgasu, Bulharsko.Bohuel se asto stává, e umlec svoji kreativitu pln vystílí na svém díle a pak sám, oputn v hrozivé dungli vysokého svta umní vymlí brizantním ostrovtipem srící názvy jako teba: Malba a kresba, Malíské dílo, Kresba a grafika i snad úpln vraedn nejsofistikovanjí název: Obrazy.OcennÍ / awards 2017 4th ART prize CBM Premio Biennale, Carlo Bonatto Minella, Turin, Italia, Final nominated artist 2014 Young Visual Artists Awards Nominated artist for baza Award for Contemporary Art yvaa, Sofia, Bulgaria 2013 Contemporary Art Society, winner: young artist of the year, Burgas.Nkdo by moná namítl, pro vlastn takov pitoreskn-extravagantní název?Lattività di Areacreativa42 si è consolidata nel tempo e allestero, sino a giungere ad importanti collaborazioni con curatori, enti, ambasciate, istituti di cultura, gallerie ed altre associazioni in Italia, Francia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, USA, Sud America, Spagna.Collabora ed è punto di distribuzione della rivista di arte contemporanea.Komiks, pravoslavné ikony, sexy pokleslá kinematografie jsou jedny z mála ingrediencí, ze kterch vytváí plodivé mycelium, ze kterého v arovnch kruzích vyrstají omamné shluky jeho maleb.Inu jak praví Karel Jaromír Erben ústy slepého starce v jedné své pohádce prostému pasákovi: Ale tam na tu hrku v lese jich nevo, pily by na t jezinky, uspaly by t a pak ti vyloupaly.

Nkdy si íkám, e je nejtí vymyslet název vstavy.